e-Podatki

1.2. Podatnicy korzystają z ulg 2011-04-26


Najczęściej podatnicy odliczają ulgę na dzieci (tzw. prorodzinną) i na internet. Dzięki przysługującym ulgom i zwolnieniom podatnicy mogą zapłacić niższy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W tym roku deklaracje podatkowe będzie można składać do 2 maja 2011 r.

Chociaż Ministerstwo Finansów zapowiadało oszczędności, w tym roku możemy jeszcze skorzystać z kilku odliczeń – od dochodu i od podatku. Jak poinformowała Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa administracji podatkowej, podatnicy najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (tzw. prorodzinnej) i ulgi na internet. "Zazwyczaj nie mają problemu z rozliczaniem ulg. Świadomość przepisów podatkowych w tym przypadku jest duża" – ocenia Wiesława Dróżdż.

Od dochodu odlicza się składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych mogą skorzystać jeszcze z kilku ulg. Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy utrzymujący niepełnosprawnych, których dochód nie przekroczył 9 tys. 120 zł, mają prawo do tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia ona pomniejszenie dochodu o wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

Odliczeniu od dochodu podlegają także wydatki na internet (ulga internetowa). Dochód można obniżyć maksymalnie o 760 zł. Wydatki muszą być jednak udokumentowane fakturami. Dowodem na poniesienie wydatków mogą być także elektroniczne faktury, czy tzw. ekofaktury udostępniane abonentom przez operatorów telekomunikacyjnych na swoich stronach internetowych.

Od dochodu można też odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, czy kultu religijnego (nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu). W ramach tej ulgi rozliczana jest ulga dla honorowych krwiodawców (oddaną krew traktuje się jak darowiznę o określonej wartości).

Odliczeniu od dochodu podlegają również darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Ulga ta nie jest limitowana, ale wymagane jest pokwitowanie odbioru darowizny, a w ciągu dwóch lat od jej przekazania sprawozdanie z jej przeznaczenia.

Od podatku odliczane są przede wszystkim składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Od podatku odliczana jest również tzw. ulga prorodzinna. Odliczyć można 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy wychowywania dziecka, czyli 1112,04 zł od dziecka rocznie.

Podatnicy mogą przekazać 1 proc. należnego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji podać numer KRS organizacji i przekazywaną kwotę. Uprawnione do otrzymania pieniędzy są podmioty znajdujące się na liście Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

(Źródło: PAP)