e-Podatki

2.1. Podatek węglowy może negatywnie wpłynąć na gospodark 2011-04-19


PKPP Lewiatan zwraca uwagę na negatywne skutki wprowadzenia podatku węglowego na gospodarki krajów UE. Nałożenie podatku węglowego na paliwa planuje Komisja Europejska. Polska ma dostać okres przejściowy.

Daria Kulczycka, dyrektorka Departamentu Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan podkreśla, że „wprowadzenie takiego podatku należy skrupulatnie przeanalizować i sprawdzić, czy jest to rzeczywiście najbardziej efektywne narzędzie i czy nie wpłynie negatywnie na gospodarki krajów członkowskich".

PKPP Lewiatan popiera politykę Komisji Europejskiej w zakresie ochrony klimatu. Musi ona być jednak realizowana przy wykorzystaniu efektywnych metod i narzędzi, aby nie osłabić konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynkach światowych.
Istotną rolę w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych w UE mają sektory, które nie są objęte systemem handlu emisjami (EU ETS). Wprowadzenie dla nich „bodźców" w postaci opłat za emisję, po pierwsze wyrównałoby warunki funkcjonowania sektorów gospodarki, a po drugie obniżyłoby poziom emisji w racjonalny sposób.

Propozycja rewizji dyrektywy w sprawie podatku energetycznego to kolejna regulacja, która popycha społeczeństwo UE do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną - czyli wyeliminowanie węgla, promocję niskoemisyjnego transportu, inteligentnych budynków i efektywne wykorzystanie energii. Aktualne regulacje dotyczą dużej energetyki, ciepłownictwa sieciowego oraz dużego przemysłu. Rewizja dyrektywy w sprawie podatku energetycznego obejmuje transport, budownictwo oraz usługi. Wprowadzenie tej regulacji w życie najbardziej odczują mieszkańcy domów ogrzewanych węglem oraz użytkownicy wysokoemisyjnego transportu (ciężarówki, transport kołowy)." - dodaje Daria Kulczycka.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)