e-Podatki

1.3. Od 1 lipca założysz firmę przez Internet 2011-04-19


Od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tak zapowiedział wiceminister gospodarki, Dariusz Bogdan w dniu 12 kwietnia 2011 r. podczas konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG).

Rejestracja firmy ma być możliwa w ciągu jednego dnia. Wypełnienie formularza ma zająć nie więcej niż piętnaście minut. Przepływ danych między rejestrami urzędów będzie odbywał się automatycznie, a podane informacje zostaną natychmiast zweryfikowane. Na stronie internetowej CEIDG dostępny będzie przewodnik, który krok po kroku poprowadzi przedsiębiorcę przez cały proces rejestracji.

Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działalność przez Internet, musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil. Ta nowa forma autoryzacji, ma być dostępna od dnia 1 czerwca 2011 r. w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych oraz wybranych oddziałach ZUS. Urzędy gminy w ciągu pół roku od daty uruchomienia systemu przekażą do niego wszystkie dane ze swoich rejestrów. Zebrane informacje będą opublikowane w Internecie.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)