e-Podatki

1.2 Od lipca bez NIP? 2011-04-19


Od 1 lipca br. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą już musiały posługiwać się numerem identyfikacyjnym (NIP). Projektem nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zajmie się w dniu 19 kwietnia Rada Ministrów.

W projekcie przewidziano, że od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie będą już musiały posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) w kontaktach z administracją. Wystarczy, że będą miały PESEL. Od roku 2012 podatnikom, którzy nie prowadzą firm NIP nie będzie już nadawany.

Dane zawarte w rejestrze PESEL, które podatnik obecnie przekazuje do urzędu skarbowego na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (NIP-3), zostaną przekazane administracji podatkowej z rejestru PESEL. Zgłoszenia aktualizacyjnego nie będzie trzeba składać również np. w razie wymiany dowodu osobistego. Aktualizacja danych będzie konieczna tylko wówczas, gdy adres miejsca zamieszkania będzie inny niż adres miejsca zameldowania, który jest w rejestrze PESEL.

(Źródło: Gazeta Prawna)