e-Podatki

1.1 List otwarty ws. podatku VAT od usług szkoleniowych 2011-04-19


Organizacje apelują do premiera o wydanie przez odpowiednie instytucje państwowe jasnych i klarownych interpretacji dotyczących zasad rozliczania VAT od usług szkoleniowych, które usuną bariery rozwoju i nierówności gospodarcze. Wystosowały w tym celu list otwarty do premiera. Podpisało go dziewięć organizacji.

Ich zdaniem, firmy działające na rynku usług szkoleniowych mają duże problemy przy wdrażaniu i stosowaniu nowych zasad rozliczania podatku VAT . Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe regulacje wprowadzają nierówności między firmami szkoleniowymi a uczelniami wyższymi i pozwalają na niejednoznaczną dowolność interpretacji zapisów dotyczącą placówek systemu oświaty przez jednostki samorządowe. Dodatkowo stawką VAT obciążone są usługi, które realizowane są przy dofinansowaniu środkami publicznymi (głównie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

List podpisały m.in.: Business Centre Club, PKPP „Lewiatan”, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

(Źródło: podatki.biz)