e-Podatki

1.3. Wyższe odsetki od zaległości podatkowych 2011-04-12


W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej od dnia 6 kwietnia 2011 r. do poziomu 5,5 proc. wzrosła stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 6 kwietnia br. wynosi ona 13,00 proc. (od 20 stycznia 2011 r. było to 12,50 proc.).

Zgodnie z 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus 2 proc.. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc.

Wyższe będą też tzw. obniżone odsetki od zaległości podatkowych, wynoszące 75 proc. zwykłej stawki. Od 6 kwietnia wzrosły one do 9,75 proc. (z 9,38 proc.).

(Źródło: podatki.biz)