e-Podatki

1.1. Ostrożnie przy używaniu programów do przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną 2011-04-12


Ministerstwo Finansów zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu programów firm zewnętrznych do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Zdarzyło się bowiem, że oprogramowania te błędnie przekazują zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów.

Oznacza to, że otrzymane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z systemu testowego nie potwierdza przyjęcia zeznania do urzędu i nie jest traktowane przez organy podatkowe jako przyjęcie dokumentu do rozliczenia.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, błędy i skutki związane z korzystaniem z oprogramowania firm komercyjnych. Poinformowało również, że na stronie http://e-deklaracje.mf.gov.pl/ znajdują się niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną autoryzowane przez resort finansów. Można je pobrać również za pośrednictwem serwisu dotyczącego rozliczeń rocznych http://www.szybkipit.pl/.

W trosce o jakość i bezpieczeństwo danych podatników Ministerstwo Finansów rekomenduje korzystanie do składania zeznań rocznych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyłącznie z oprogramowania udostępnionego na stronie systemu e-Deklaracje.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)