e-Podatki

1.4. Walka ze sprzecznymi interpretacjami podatkowymi 2011-04-12


Koniec z różnymi interpretacjami podatkowymi izb skarbowych. Regulacje dotyczące podatków są niejednoznaczne i mogą być różnie interpretowane. Ministerstwo Gospodarki chce zmniejszyć liczbę sprzecznych interpretacji podatkowych w obrocie prawnym, tak by obywatele i przedsiębiorcy będą mieli pewność, że nie naruszają żadnych przepisów.

„Izby skarbowe z różnych miast na analogiczne pytania podatników udzielają czasami sprzecznych odpowiedzi. Aby ograniczyć ten problem, obywatele i przedsiębiorcy będą mogli występować do Ministra Finansów o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych“ – zapowiedział minister gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak.

To część propozycji, zawartych w założeniach projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Resort gospodarki analizuje w tej chwili uwagi, nadesłane do projektu w ramach konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.

Ministerstwo Gospodarki chce również wprowadzić możliwość występowania o ogólne interpretacje podatkowe. Jak wyjaśnia Waldemar Pawlak: „Wnioski o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego mogłyby składać organizacje pracodawców i związki zawodowe. Taki wniosek powinien uzasadniać: konieczność dokonania interpretacji ogólnej oraz przedstawiać stan faktyczny i prawny. Jego rozpatrzenie nie powinno przekraczać 30 dni.

Dzięki temu rozwiązaniu jedna interpretacja podatkowa dotyczyłaby np. całej branży. Dodatkową korzyścią byłoby to, że firmy mogłyby uzyskiwać interpelacje bez konieczności przekazywania swoich danych administracji podatkowej.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)