e-Podatki

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011-04-05


Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązują duże zmiany przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zmienione zostały stawki VAT na m.in. na żywe zwierzęta, owies, wyroby ciastkarskie, chleb.

Od 1 kwietnia podatkiem VAT zostało objęte wszelkie nieodpłatne przekazanie towarów, bez względu na to, czy jest związane z działalnością gospodarczą podatnika, czy nie. Przekazanie gadżetów, prezentów świątecznych, wygranych w konkursach będzie wiązało się więc z koniecznością uiszczenia podatku przez podmiot wydający. Zwolnione z VAT pozostaną towary o wartości do 10 zł lub 100 zł, jeżeli prowadzona jest dokładna ewidencja świadczeń na rzecz danej osoby.

Uchylono zakaz odliczania podatku naliczonego przez podatników, u których udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekracza 2 proc. Teraz podatnik będzie mógł sam zdecydować, czy dokonywać odliczenia podatku naliczonego, czy też uznać, że proporcja wynosi 0 proc.

Wprowadzo również zasady samonaliczania VAT do krajowego obrotu złomem. Wprowadziono mechanizm rozliczania VAT przez nabywców złomu również w odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podmiot mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Taki sam sposób rozliczenia będzie dotyczył transakcji, których przedmiotem są prawa do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Zgodnie z nowelizacją zmienione zostaną wysokości stawek dotyczących dostawy żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Obniżonej, 8-proc. stawce VAT nie podlega już dostawa m.in. wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych żywych, pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie. Przy dostawach owsa stosuje się 5-proc. stawka VAT.

Od 1 kwietnia obowiązują następujące stawki VAT:
● 5-proc. stawka VAT na pieczywo świeże z datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia nieprzekraczającymi 14 dni (kod PKWiU 10.71.11.00),
● 8-proc. stawka VAT na pozostałe pieczywo świeże (kod PKWiU 10.71.11.00),
● 8-proc. stawka VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże z datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia nieprzekraczającymi 45 dni (kod PKWiU 10.71.12.00),
● 23-proc. stawka VAT na pozostałe wyroby ciastkarskie i ciastka świeże (kod PKWiU 10.71.12.00).

Niektóre przepisy nowelizacji będą obowiąywały od 1 września 2011 r. Chodzi o potwierdzenia spełnienia kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących. Od 1 września będzie je wydawał prezes Głównego Urzędu Miar (obecnie minister finansów). Już wydane potwierdzenia zachowają ważność aż do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane, chyba że prezes GUM cofnie takie potwierdzenie.

Od 1 stycznia 2012 r. zniesione zostanie preferencyjne opodatkowanie obniżoną stawką odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt i obuwia dziecięcego (do końca 2010 r. 7 proc., obecnie 8 proc.). Towary te będą opodatkowane podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc.

(Źródło: Gazeta Prawna)