e-Podatki

Nowa definicja samochodu dla rozliczenia podatku dochodowego 2011-04-05


Od 2013 r. obowiązywać ma zmodyfikowana definicja samochodu osobowego dla rozliczenia podatku dochodowego.

Senat przyjął uchwalone przez Sejm zmiany do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawarte w ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadzono w nich nową definicję samochodu osobowego. Jest to związane z koniecznością dostosowania ustawy o PIT i CIT do ostatnich nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie z nową definicją za samochód osobowy uznany zostanie pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, m.in. z wyjątkiem pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym.

O kwalifikacji pojazdu jako specjalnego będzie decydować świadectwo homologacji albo decyzja zwalniająca z uzyskania homologacji lub inne dokumenty określone w przepisach o VAT. Za samochód osobowy nie zostanie uznany również np. inny pojazd samochodowy, w którym znajduje się 3 (lub więcej) miejsc (wraz z miejscem dla kierowcy) i jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawać się będzie za samochody osobowe.

Ustawa trafi ponownie do Sejmu.

(Źródło: Gazeta Prawna)