e-Podatki

Zerowa stawka VAT na usługi portowe 2011-04-05


Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje zerowa stawka podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich.

Za jej przywróceniem opowiadał się m.in. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak ze względy na niższą konkurencyjność polskich portów w przeładunkach. Część firm importowych wybierała inne, niż polskie (gdzie obowiązywał dotychczas stawka 23 proc.), porty UE i tam dokonywała m.in. odpraw celnych.

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Prawo o miarach. Przywrócił w niej stawkę preferencyjną VAT 0 proc. na usługi portowe.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)