e-Podatki

NIP będzie nadawany od „ręki“ 2011-04-05


Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników od 1 lipca 2011 r. firmy, które będą musiały posiadać NIP, uzyskają go od razu, a nie jak do tej pory w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego.

Skróci to i uprości całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej. Projekt zakłada także, że od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, nie będą posiadały Numeru Identyfikacji Podatkowej. Do kontaktów z urzędem skarbowym wystarczy tylko PESEL.

Od 1 lipca 2011 r. ruszy też Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników.

(Źródło: PAP)