e-Podatki

Skonsolidowana podstawy opodatkowania osób prawnych CCCTB - zbyt krótkie konsultacje 2011-03-29


Projekt wniosku Komisji Europejskiej dot. Dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych został przekazany do konsultacji społecznych w ostatniej chwili. Polscy przedsiębiorcy dostali na zajęcie stanowiska w tak istotnej dla nich sprawie 6 dni. PKPP Lewiatan zwraca uwagę, że nie jest możliwe przeprowadzenie oceny merytorycznej w tak krótkim czasie.

W dniu 25 marca br. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych wniosek Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, sygn. COM(2011) 121. Ostateczny termin na zajęcie stanowiska przez przedsiębiorców to 31 marca 2011 r.

PKPP Lewiatan przypomina, że prace nad tym aktem rozpoczęto już w listopadzie 2004 r. Utworzono wówczas grupę roboczą ds. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, składającą się z ekspertów z krajowych administracji podatkowych wszystkich państw członkowskich. System wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych CCCTB ma być dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw, które są rezydentami w UE, oraz położonych w UE oddziałów przedsiębiorstw z państw trzecich. Wspólne ramy podatkowe przewidują m.in. zasady obliczania indywidualnego wyniku podatkowego każdego przedsiębiorstwa i konsolidacji tych wyników w razie istnienia innych członków grupy oraz podziału skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie uprawnione państwa członkowskie.

Jak podkreśla PKPP Lewiatan, stanowisko rządu polskiego w tak ważnej sprawie, powinno być zgodne z polskim interesem, a w szczególności z interesem polskich przedsiębiorców, ponieważ to do nich adresowana jest projektowana dyrektywa.

Niestety projekt wniosku Komisji Europejskiej dot. Dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych został przekazany do konsultacji społecznych w ostatniej chwili. Polscy przedsiębiorcy dostali na zajęcie stanowiska w tak istotnej dla nich sprawie 6 dni.

PKPP Lewiatan zwraca uwagę, że przeprowadzenie poważnych konsultacji we wskazanym wyżej terminie w sprawie dyrektywy, nad którą prace trwały od 2004 r. nie jest w rzeczywistości możliwe i czyni te konsultacje iluzorycznymi. Nie ma możliwości, aby ten akt prawny ocenić pod względem merytorycznym. 

(Źródło: PKPP Lewiatan)