e-Podatki

Jeden wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 2011-03-29


Ministerstwo Gospodarki planuje ujednolicenie wzorur deklaracji podatku od nieruchomości i w tym celu przygotowuje odpowiednie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Obecnie w gminach stosowane są różne formularze, co powoduje niepotrzebne obciążenia zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości w kilku gminach.

Wzory obowiązujących w danym roku deklaracji na podatek od nieruchomości są określane przez rady gmin w drodze uchwały. W gminach funkcjonują więc różne wzory takiej deklaracji. Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na terenie wielu gmin muszą wypełniać kilka deklaracji, co jest uciążliwe i pracochłonne.

Wielu przedsiębiorców sporządza więc deklaracje na podatek od nieruchomości według jednego wzoru, by dopiero na wezwanie urzędu wypełnić deklarację obowiązującą w danej gminie.

Wicepremier Waldemar Pawlak zwraca uwagę, że: „jest to niepotrzebne obciążenie dla przedsiębiorcy i urzędu. Postulowane przez nas wprowadzenie jednolitego i powszechnie obowiązującego wzoru rozwiąże ten problem.“

Ministerstwo planuje rownież wydłużenie terminu składania deklaracji o miesiąc dłużej, czyli do 15 lutego każdego roku.

Propozycje Ministerstwa Gospodarki stanowią część założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który obecnie przechodzi procedurę konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

(Źródło: podatki.biz; Ministerstwo Gospodarki)