e-Podatki

Ujednolicenie podstawy podatku CIT od firm w UE 2011-03-22


Komisja Europejska zaproponowała, aby podstawy opodatkowania podatku od firm CIT w Unii Europejskiej zostały ujednolicone.

Proponuje się ustalenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (ang. CCCTB), co miałoby znacznie uprościć system CIT w Unii Europejskiej i sprawić, że będzie on bardziej przejrzysty dla przedsiębiorców. Dzięki temu gospodarka stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna. Zmiany nie mają na celu harmonizacji stawek podatkowych. Jak powiedział Algirdas Szemeta – unijny komisarz ds. podatków: "Dzięki CCCTB prowadzenie biznesu w UE będzie łatwiejsze, mniej kosztowne i wygodniejsze. Otworzy także drzwi dla małych i średnich firm pragnących rozwijać działalność poza rynkiem krajowym. Propozycja jest korzystna dla przedsiębiorców i korzystna dla światowej konkurencyjności Unii Europejskiej".

Zdaniem Komisji Europejskiej jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych to jeden ze sposobów pełnego wykorzystania potencjału unijnego wspólnego rynku. Niemcy lub Francja natomiast uważają, że niższe podatki w niektórych krajach członkowskich powodują nieuczciwą konkurencję w zakresie pozyskiwania inwestorów. Właśnie m.in. z tego powodu partnerzy w strefie euro naciskają, aby Irlandia podniosła swoją stawkę wynoszącą 12,5 proc. (średnia w UE to 25,7 proc.) . W Polsce stawka podatku CIT wynosi 19 proc. Jest jedną z niższych w Europie.

Obecnie firmy działające w całej UE muszą stosować zasady 27 różnych systemów podatkowych. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej mogłyby one składać tylko jedną deklarację podatkową i konsolidować zyski i straty osiągnięte w różnych krajach. Kraje, gdzie firmy prowadziły interesy, dzieliłyby się między sobą podstawą opodatkowania według aktywów, sprzedaży i siły roboczej. Potem każdy z nich zastosowałby własną stawkę podatkową.
Firmy będą mogły same zdecydować, czy zastosować wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania, czy też tak jak do tej pory 27 różnych systemów krajowych.

(Źródło: PAP)