e-Podatki

Dziewięć poprawek do nowelizacji ustawy o VAT 2011-03-22


Sejm przyjął wszystkie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT, które wprowadził Senat. Niektóre zmiany wejdą w życie już w dniu 1 kwietnia br.

Senat wprowadził dziewięć poprawek do nowelizacji ustawy o VAT. Większość z nich dotyczy kwestii legislacyjnych i doprecyzowuje przepisy.

Senat wprowadził ośmioprocentową stawkę VAT dla ciastek, których termin minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni. Stawce pięcioprocentowej będzie podlegać natomiast owies.

Senat wprowadził również poprawkę dotyczącą usług portowych. Zwolnione z VAT mają być m.in. usługi portowe związane z transportem międzynarodowym towarów oraz usługi portowe żeglugi śródlądowej związane z transportem międzynarodowym towarów.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT przewiduje m.in. wzrost z 8 proc. do 23 proc. VAT na ubranka niemowlęce i obuwie dziecięce. Zmiana wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z października 2010 r. Polskie przepisy miały być sprzeczne z regulacjami unijnymi. Zgodnie z wyrokiem Polska powinna zaprzestać stosowania preferencyjnej stawki VAT na te towary (obecnie 8 proc.) i obłożyć je stawką podstawową (czyli obecnie 23 proc.). Rząd zaproponował pierwotnie w swoim projekcie nowelizacji ustawy o VAT, aby wzrost podatku nastąpił 1 lutego 2011 r., ale sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła poprawkę zmieniającą ten termin na 1 stycznia 2012 r.

Ponadto nowelizacja utrzymuje zwolnienie z VAT pakietów medycznych fundowanych przez firmy swoim pracownikom. Zmiana przesądza także, że ze zwolnienia nadal będą korzystać usługi tzw. opieki paliatywnej.

W ustawie przewidziano także zmiany działań marketingowych, w ramach których przekazywane są nieodpłatnie towary kontrahentom lub konsumentom. Przekazanie gadżetów, prezentów świątecznych, wygranych w konkursach będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia podatku przez podmiot wydający. Zwolnione z VAT pozostaną towary o wartości do 10 zł lub 100 zł, jeżeli prowadzona jest dokładna ewidencja świadczeń na rzecz danej osoby.

Zgodnie z ustawą podstawowej, 23-proc. stawce VAT będzie podlegać infrastruktura przekazywana nieodpłatnie gminom przez deweloperów.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r. Przepisy przesuwające kompetencje dotyczące dopuszczenia do obrotu kas fiskalnych z Ministerstwa Finansów na Główny Urząd Miar wejdą w życie 1 września 2011 r., a podwyżka VAT na artykuły dziecięce 1 stycznia 2012 r.

(Źródło: PAP)