e-Podatki

Uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych 2011-03-22


Sejm skierował projekt nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT do komisji finansów publicznych. Ma on m.in. uprościć podatkowe zasady ustalania różnic kursowych oraz ujednolicić je z przepisami ustawy o rachunkowości.

Pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez sejmową komisję Przyjazne Państwo odbyło się w dniu 7 marca. Celem projektu jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych ustaw.

Jak powiedział poseł PO Henryk Siedlaczek „Jedną z propozycji zmian jest uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenie z przepisami ustawy o rachunkowości. Komisja proponuje, aby przy ustalaniu różnic kursowych, w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna obcych walut, były uwzględniane kursy faktycznie zastosowane (w danym dniu)". Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, przyjmowany byłby średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Zgodnie z proponowanymi zmianami m.in. firmy w razie połączenie się lub podziału będą mogły zrezygnować z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody przez trzy lata. O rezygnacji podatnicy powiadomią naczelnika urzędu skarbowego.

Do projektu dołączono opinie środowisk gospodarczych, które w większości są pozytywne. Jedna z nich zawiera jednak wątpliwości co do projektu.

(Źródło: PAP)