e-Podatki

Konieczne zmiany w VAT przy imporcie 2011-03-15


Połowa ładunków naszego handlu zagranicznego odprawiana jest przez inne unijne administracje celne. Dzięki temu korzystają one z możliwości zachowania 25 proc. naliczonego cła.

W projekcie ustawy deregulacyjnej wprowadzono przepis pozwalający płacić VAT od importu w ciągu 25 dni od wprowadzenia towaru na teren Polski. Zdaniem Marka Tarczyńskiego, przewodniczącego rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki zmiana ta usunęłaby jedną z barier ograniczających konkurencyjność naszych portów morskich i lotniczych, którą jest m.in. termin i sposób poboru VAT od importu. Obecnie podatek ten wraz z cłem powinien zostać uiszczony najpóźniej w ciągu 10 dni od odprawy celnej. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ładunki polskiego handlu zagranicznego można odprawiać również na innych przejściach granicznych. Tam opłacane jest cło, a VAT deklaruje się już w kraju. I chociaż kwotowo wychodzi tak samo, to z racji odroczenia VAT w porównaniu z odprawą w Polsce operacja ta poprawia płynność finansową importerów. Wielu więc z takiej możliwości korzysta.

Jak podkreśla Marek Tarczyński, ze względu na brak planowanego przepisu połowa ładunków polskiego handlu zagranicznego odprawiana jest przez inne unijne administracje celne. Dzięki temu może być naliczane 25 proc. cła. Tracą polskie porty, spedytorzy, logistycy i transportowcy. Sytuacja uległa co prawda poprawie w ubiegłym roku po znowelizowaniu przepisów. Umożliwiły one odprawy celne w procedurach uproszczonych z odroczonym VAT. Wymagają one jednak wyższych zabezpieczeń należności w porównaniu ze standardowymi odprawami. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak odstąpienie od składania zabezpieczeń w tych procedurach, co podniesie ich atrakcyjność.

(Źródło: Gazeta Prawna)