e-Podatki

Uproszczenia w VAT dla małych podatników 2011-03-15


Podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych lub wybrać metodę rozliczeń kasowych.

Z takiej możliwości mogą skorzystać jednak tylko tzw. mali podatnicy, a więc podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Podatnicy, którzy wynagradzani są na podstawie prowizji kwota ta wynosi równowartość w złotych 45 tys. euro.

Z opcji tej można skorzystać przez cały rok niezależnie od rzeczywiście osiągniętego w danym roku poziomu obrotów. Prawo do rozliczania metodą kasową wygasa jednak z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono kwotę limitu dla małych podatników. Podatnik powinien rozliczać się wówczas za okresy miesięczne.

Jeśli podatnik zdecydował się na kwartalny okres rozliczeniowy, obowiązek wpłacania zaliczek na podatek powstanie dopiero od następnego kwartału po przekroczeniu kwoty limitu.

(Źródło: Gazeta Prawna)