e-Podatki

Ulga podatkowa na zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 2011-03-08


W dniu 4 marca br. na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia zaprezentowano główne założenia rządowego projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przewidziano w nim ulgę podatkową dla wykupujących polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia ma być ona odliczana od podstawy opodatkowania.

Projekt ma trafić do Sejmu w pierwszej połowie bieżącego roku. Wprowadzono w nim mechanizmy zabezpieczające dostęp do świadczeń dla osób, które nie wykupią dodatkowego ubezpieczenia. Rozwiązania projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Termin ten musi być jednak uzgodniony z Ministerstwem Finansów. Data ta więc może się zmienić, ze względu na obowiązująca Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

"Dodatkowe ubezpieczenia są szansą dla tych, którzy nie mają pieniędzy, a są wyprzedzani w kolejkach przez tych, którzy pieniądze mają" - zaznaczyła podczas konferencji minister zdrowia Ewa Kopacz. Dodała, że dodatkowe ubezpieczenia pozwolą na maksymalne wykorzystanie sprzętu oraz możliwości personelu, co spowoduje skrócenie kolejek pacjentów do świadczeń. Świadczenia w ramach dodatkowych ubezpieczeń będą wykonywane np. poza godzinami pracy lecznic: po godz. 16 lub weekendy.

Jednym z głównych rozwiązań projektu jest wprowadzenie ulgi podatkowej dla wykupujących polisę dodatkowego ubezpieczenia. Ulga miałaby być naliczana od kwoty podlegającej opodatkowaniu. Szczegóły dotyczące tego rozwiązania mają zostać przedstawione w ciągu 14 dni – po konsultacjach z Ministerstwem Finansów.
W projekcie przewidziano również możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. Ma to być zabezpieczeniem dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.

Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne będą świadczenia z zakresu medycyny pracy.

(Źródło: PAP)