e-Podatki

Zaległości podatkowe wynoszą prawie 22 mld zł 2011-02-28


Główny Urząd Statystyczny opublikował dane izb skarbowych i celnych dotyczące zaległości z tytułu podatków. Łącznie wzrosły one 1 mld 327,8 mln zł (w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2009 r.), tj. o 6,4 proc. i wyniosły 21 mld 953,6 mln zł. Kwoty te obliczono według stanu z 30 września 2010 r.

Zaległości z tytułu podatku akcyzowego zwiększyły się o 9 proc. (wobec wzrostu o 8,5 proc. przed rokiem) do 5 mld 429 mln zł, a z tytułu podatku od towarów i usług o 5,5 proc. (przed rokiem wzrost o 5,4 proc.) do 11 mld 310,6 mln zł. Zaległości w PIT wyniosły 4 mld 52,7 mln zł, a w CIT – 1 mld 109,1 mln zł.

W łącznej kwocie zaległości, najwyższy udział miały zaległości z tytułu podatku od towarów i usług – 51,5 proc. (przed rokiem 50,2 proc.), podatku akcyzowego – 24,7 proc. (wobec 23 proc.) i podatku dochodowego od osób fizycznych – 18,5 proc. (wobec 17,3 proc.).

Wskaźnik realizacji podatków (czyli ściągalności) w końcu III kwartału 2010 r. wyniósł ogółem 97 proc. (97,2 proc. w roku 2009), dla podatku VAT – 95,9 proc., dla podatku PIT – 97,5 proc. i CIT – 98,4 proc. (wobec odpowiednio 96,1 proc., 97,4 proc. i 98,4 proc. na koniec III kwartału 2009 r.).

(Źródło: podatki.biz)