e-Podatki

Ulga na krew bez zmian 2011-02-28


Ministerstwo Finansów informuje, że przepisy regulujące wysokość ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa nie zmieniły się od początku obowiązywania tej preferencji podatkowej.

Przy obliczaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje się jedną stawkę 130 zł za litr oddanej krwi, także wówczas, gdy krwiodawca oddał honorowo osocze, płytki krwi bądź inny jej składnik. Zasada ta ma zastosowanie od początku obowiązywania tej ulgi, tj. od 2007 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)