e-Podatki

Zerowa stawka VAT na usługi portowe 2011-02-28


Sejm przyjął preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Obecna stawka to 23-proc., co znacznie obniża konkurencyjność polskich portów.

W dniu 25 lutego 2011 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Komisja zaproponowała przyjęcie poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczącej objęcia stawka preferencyjną VAT 0 proc. usług świadczonych w polskich portach morskich.

Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka obecny 23 proc. podatek to dla polskich portów dodatkowa bariera w konkurowaniu o przeładunki. Część firm importowych wybiera inne, niż polskie, porty UE i tam dokonuje m.in. odpraw celnych. Tym bardziej, że te same usługi objęte w polskich portach podstawową stawką VAT, w krajach unijnych, np. we Włoszech i Belgii, są objęte stawką preferencyjną.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)