e-Podatki

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% 2011-02-22


Ministerstwo Pracy podało aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP), które mają prawo do otrzymania 1% podatku wraz z rachunkami bankowymi. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi.

Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie www.pozytek.gov.pl

Przekazywanie 1% podatku na organizacje charytatywne w tym roku jest bardzo proste. Polega tylko na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz.
Zmiany wynikają ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

(www.pozytek.gov.pl)