e-Podatki

Zmiany w podatku CIT od osób prawnych 2011-02-22


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skierował prośbę do Ministra Finansów o zmiany w podatku CIT od osób prawnych. Proponuje 1-proc. podatek płacony od przychodów, zamiast obecnego 19-proc. podatku od zysków firm.

Władze związku uważają, że wprowadzenie zryczałtowanego, 1-proc. podatku CIT od przychodów zamiast obowiązującej 19-proc. stawki CIT od zysków przyniesie budżetowi wpływy w kwocie 57 mld 627 mln zł (obecnie otrzymuje 25 mld 375 mln zł z CIT). Oznacza to, że wpływy budżetowe byłyby wyższe dodatkowo o 32 mld 252 mln zł.

Z obecnego poziomu przychodów z CIT wynika, że każda firma płaci podatek przeciętnie od 0,44 proc. przychodów. Większość firm nie płaci tego podatku; a uiszcza go 36,64 proc. podatników. Zysk więc wykazuje 119 tys. 935 firm z 327 tys. 292 wszystkich firm.
Jak podają władze ZPP, najmniejsze firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji, szacunkowo płacą podatek dochodowy wynoszący ok. 2 proc. przychodów. Natomiast duże firmy w zasadzie w ogóle nie płacą podatków, bo jak tłumaczy związek opanowały "żonglerkę tzw. kosztami uzyskania przychodu i transferu zysków zagranicę". ZPP jest zdania, że wprowadzenie nowego podatku przyniosłoby oszczędności w ramach aparatu skarbowego.
Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos, resort nie zapoznał się jeszcze z listem, a tym samym na razie nie może się odnieść do zawartych w nim wyliczeń.

ZPP to organizacja związkowa zrzeszająca małych i średnich pracodawców - zatrudniających do 250 osób. Powstała we wrześniu 2010 r.

(Bankier.pl)