e-Podatki

Organizacja przez uczelnie wyższe konferencji naukowej powinna być zwolniona z VAT 2011-02-15


Konferencja naukowa, którą organizują uczelnie wyższe jest formą kształcenia, która powinna być zwolniona z VAT. Problem rozliczenia VAT konferencji naukowych przez uczelnie wyższe jest nierozwiązany od 1 stycznia 2011 r., gdy zmieniono przepisy regulujące zasady zwolnienia z VAT.

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 19803/10) wynika, że jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, organizacja takich konferencji przez uczelnie jest zwolniona z VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

Piotr Liss, doradca podatkowy, parter w KZWS – RSM International podkreśla, że w przypadku organizacji konferencji przez uczelnie problem sprowadza się do stwierdzenia, czy konferencja to kształcenie.
Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner tłumaczy, że ustawodawca wprowadził dwie przesłanki, których istnienie łączne pozwala na zwolnienie usług świadczonych przez szkoły wyższe. Są to kształcenie oraz posiadanie statusu szkoły wyższej w rozumieniu odrębnych przepisów. Eksperci podkreślają, że zgodnie z definicją słownikową każda forma przekazywania wiedzy przez szkołę wyższą powinna być rozumiana jako kształcenie czyli powinna być zwolniona z VAT. Oczywiście ile słowników, tyle definicji.
Zdaniem Krzysztofa Biernackiego sformułowanie zawarte w odpowiedzi na interpelację, które dotyczy zasadniczego udziału kształcenia w ramach organizowanej konferencji, nie znajduje odbicia w przepisach. Nie jest możliwe, i w praktyce będzie to niewykonalne, aby stawka podatku była różna w zależności od stopnia udziału usługi kształcenia w zakresie merytorycznym konferencji.
Marcin Chomiuk, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC podkreśla, że pojawiały się głosy, że publiczna uczelnia wyższa to organ władzy publicznej zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i że w zakresie organizacji konferencji realizuje zadania ustawowe, do których realizacji została powołana. Ekspert ocenia jednak, że taka interpretacja działalności uczelni wyższych jest błędna. Pogląd ten podzielił WSA we Wrocławiu. W wyroku z 26 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 157/10) uznał, że pomimo statusu podmiotu publicznego uczelnia w zakresie organizacji konferencji naukowych nie działa jak organ władzy publicznej, lecz jako podmiot prywatnoprawny, a więc jest podatnikiem VAT.
Zdaniem eksperta konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, powinny korzystać ze zwolnienia z VAT

Od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z VAT są usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym (a także inne usługi kształcenia) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane

(Dziennik Gazeta Prawna)