e-Podatki

Zerowa stawka VAT na usługi w portach 2011-02-15


Resort gospodarki planuje przywrócić preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak tłumaczy, że obecna 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów.

Resort przypomina, że 23-proc. stawkę na ładowanie, przeładunek, liczenie, ważenie i kontrolę jakości wprowadzono w 2008 r. nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Wcześniej obowiązywała "zerowa" stawka VAT.
Ministerstwo Gospodarki, po otrzymaniu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wyrażającego dezaprobatę wobec zmiany w ustawie, przeanalizowało orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na które powoływał się resort finansów. Wicepremier podkreśla, że "Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że wprowadzenie w 2007 r. tak daleko idących zmian w ustawie o podatku od towarów i usług nie było konieczne.” Takie same usługi objęte w polskich portach podstawową stawką VAT, w krajach unijnych, np. we Włoszech i Belgii, są objęte stawką preferencyjną. Resort podkreśla, że w listopadzie 2010 r. wicepremier przekazał swoją propozycję zmiany stawki VAT na usługi portowe członkom rządu. Jednak Rada Ministrów zdecydowała, że tą sprawą zajmą się w toku prac sejmowych. Tak więc, z inicjatywy wicepremiera Pawlaka, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Wiesław Rygiel zgłosił poprawkę do obecnie nowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ustawy jest już po drugim czytaniu w Sejmie i został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Przedstawiciele związków zawodowych i firm działających na terenie portów Szczecin-Świnoujście apelowali do premiera o utrzymanie zerowej stawki VAT na usługi portowe.

(Bankier.pl)