e-Podatki

Trwają prace nad dokumentem likwidującym NIP dla osób fizycznych 2011-02-15


Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie będą musiały posługiwać się numerami ewidencji podatkowej NIP, wystarczy im tylko PESEL. Rada Ministrów zajmie się planowanymi założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Finansów przygotowało dokument, który zakłada, że do identyfikacji podatkowej osób fizycznych będzie służył numer PESEL, a nie NIP. Wyjątkiem będą osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i osoby fizyczne, które są podatnikami VAT. Ministerstwo Finansów chce również, aby w przypadku nadawania NIP podmiotom, które numer ten będą posiadały, odstąpić od decyzji administracyjnej. Uruchomiona ma zostać też centralna rejestracja podatników - Centralny Rejestr Podmiotów Krajowa Ewidencja Podatników. Bazę tę będą m.in. zasilać dane ewidencyjne pochodzące z rejestru PESEL.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany mają na celu m.in.: usprawnić i uprościć system ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ograniczyć liczbę identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się podatnicy w kontaktach z administracją podatkową, usprawnić działania administracji, odciążyć obywateli, zwiększyć efektywność przetwarzania danych identyfikacyjnych, poprawić jakość danych identyfikacyjnych.

(PAP)