e-Podatki

Więcej za interpretacje podatkowe 2011-02-15


Największe firmy mają płacić więcej za wydanie interpretacji podatkowych. Taką zmianę przewidują założenia do nowelizacji ordynacji podatkowej. Według dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów więcej za wydanie interpretacji podatkowych płaciłyby np. banki, tzw. podatkowe grupy kapitałowe, zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe, fundusze emerytalne, oddziały firm zagranicznych.

Obecnie opłata za interpretację jest jednakowa dla wszystkich podmiotów i wynosi 40 zł. Ministerstwo Finansów oszacowało, że średni koszt wydania wiążącej interpretacji podatkowej w 2009 r. wyniósł 1072 zł. Poinformowało, że tylko w 2009 r. wydano ok. 30 tys. interpretacji. 23 proc. wniosków o ich wydanie składanych jest przez firmy obsługiwane przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Zajmują się one dużymi firmami, bankami, czy przedsiębiorstwami zagranicznymi.

MF uważa, że w związku kosztami funkcjonowania biur Krajowej Informacji Podatkowej (ponad 30 mln zł w 2009 r.) zmiana nie spowoduje zbilansowania dochodów i wydatków budżetu państwa w ramach systemu wydawania interpretacji.

(PAP)