e-Podatki

Nieodpłatne przekazanie towarów a podatek VAT 2011-02-08


Od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazania towarów będą objęte podatkiem VAT. VAT nie trzeba będzie płacić m.in. od drobnych prezentów i próbek.

Podatek VAT obejmie wszelkie nieodpłatne przekazania towarów przez podatnika. Nie będzie miało znaczenia czy ma to związek z prowadzoną przez niego działalnością czy nie. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r. Opodatkowane nie zostaną tylko przypadki, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 3738) nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa powinno być traktowane na gruncie VAT jak dostawa. Nie będzie więc miało znaczenia, czy towar będzie przekazany na cel związany z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, czy też na cel z tym przedsiębiorstwem niezwiązany. Na mocy nowego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z zastrzeżeniem ust. 3 każde nieodpłatne przekazanie towaru będzie traktowane jak dostawa podlegająca opodatkowaniu.

Podatku VAT nie trzeba będzie naliczać od przekazanych materiałów informacyjnych i reklamowych, drobnych prezentów (o wartości nieprzekraczającej 10 zł) i próbek.
Jeśli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości podmiotu, któremu towary zostały przekazane, nieopodatkowane będą rzeczy do wartości 100 zł w skali roku.

(Źródło: Gazeta Prawna)