e-Podatki

PIT-11 wysłany również e-mailem? 2011-02-08


Czy pracodawca może wysłać swoim pracownikom PIT-11 przez Internet? Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tak. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że nie widzi przeszkód, aby pracodawca przekazał swojemu pracownikowi PIT-a rocznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca musi jednak zadbać o to, aby zachować odpowiedni wzór formularza PIT oraz by podpisać maila podpisem elektronicznym, który pozwoli zweryfikować, czy został sporządzony przez upoważniony podmiot.

To ważny wyrok dla wszystkich podatników pracujących na umowę o pracę, o dzieło lub zlecenie. Oznacza bowiem, że mogą otrzymać PIT-11 od pracodawcy wcześniej, a tym samym szybciej rozliczyć się z urzędem skarbowym i uzyskać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Skargę do sądu złożyła poznańska spółka e-file Sp. z o.o., zajmująca się tworzeniem aplikacji do komunikacji z urzędami, takich jak m.in. darmowy program e-pity do rozliczania deklaracji podatkowych. Uznała, że umożliwienie dostarczania PIT-ów pracownikom drogą elektroniczną jest kwestią czasu i warto postarać się przyspieszyć ten moment, zwłaszcza że pracodawcy mogą wysyłać pit-40 w ten sposób.

Spółka e-file w swojej argumentacji uznała, że przekazanie zeznań rocznych pracownikowi powinno nastąpić w sposób niebudzący wątpliwości, że pracownik je otrzymał, a pokwitowanie odbioru listu poleconego, mimo że najczęściej stosowane - w dobie komunikacji elektronicznej nie może być jedynym sposobem potwierdzenia odbioru. Pracownik musi jednak podać adres e-mail, na który pracodawca mógłby przesłać deklarację.

W wyroku w sprawie PIT-11 z 22 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że nie ma przeszkód, aby przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrok jest prawomocny od dnia 16 grudnia 2010 r.

Firma e-file w najnowszej wersji programu e-pity udostępni pracodawcom możliwość darmowego wystawienia PIT-11 dla trzech pracowników i przesłania go im mailem. Przesłany plik dla bezpieczeństwa będzie spakowany oraz zabezpieczony numerem PESEL. Otrzymany plik można wydrukować, przepisać lub zaimportować do programu e-pity, który automatycznie wypełni deklarację.

(Źródło: money.pl; sygn. akt WSA Poznań. I SA/Po 486/10)