e-Podatki

Deklaracja VAT-9M również elektronicznie 2011-02-01


Od 27 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 19, poz. 97).

Wprowadza ono możliwość składania deklaracji VAT-9M w wersji elektronicznej – począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 r.

Deklarację VAT-9M składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, którzy dokonują importu usług lub nabycia towarów i usług. Deklarację składa się do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.