e-Podatki

1 proc. tylko w zeznaniu rocznym PIT 2011-02-01


Zdaniem Ministerstwa Finansów wszystkich podatników PIT obowiązują jednakowe zasady alokacji 1 proc. podatku. Mogą go przekazać w zeznaniu rocznym PIT.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19600/10) Ministerstwo Finansów poinformowało, że brak możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem zakładu pracy lub organu rentowego nie prowadzi do nierównego traktowania podatników.

Zdaniem Ministerstwa wszystkich podatników PIT obowiązują jednakowe zasady alokacji 1 proc. podatku. Mogą go przekazać w zeznaniu rocznym, przygotowanym na podstawie otrzymanego od płatnika rocznego obliczenia podatku – emeryci i renciści na podstawie PIT- 40A przygotowywanym z urzędu przez organ rentowy lub PIT-40 przygotowywanym na wniosek podatnika przez zakład pracy. To od podatnika zależy, czy chce być rozliczany przez płatnika, czy też woli samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe i przekazać 1 proc. PIT-40 nie jest zeznaniem, ale rocznym obliczeniem podatku przez płatnika, dlatego nie musi zawierać rubryki przeznaczonej do przekazania 1 proc. podatku.

(Źródło: Gazeta Prawna)