e-Podatki

Rada Fiskalna i podatek bankowy 2011-02-01


SLD proponuje powołanie Rady Fiskalnej, która byłaby superarbitrem i recenzentem w sprawach dotyczących finansów państwa oraz wprowadzenie podatku od instytucji finansowych. Takie zmiany przewidują przedstawione przez SLD 31 stycznia br. projekty.

SLD uważa, że kluczem do obrony przed negatywnymi skutkami kryzysu jest podniesienie wiarygodności finansów publicznych, dlatego proponuje, aby powołać niezależną od rządu instytucję – Radę Fiskalną. Jej zadaniem byłoby opiniowanie i kontrola polityki fiskalnej kraju, dostarczanie wiarygodnych prognoz makroekonomicznych oraz zapobieganie narastaniu długu publicznego. W skład Rady wchodziłyby trzy osoby, powoływane przez Sejm. Wniosek o powołanie na jej członka składałby prezydent, szef NBP oraz prezes Polskiej Akademii Nauk.

Kadencja Rady miałaby trwać 6 lat. Co dwa lata jednak zmieniałaby się 1/3 jego składu. Planowane rozpoczęcie jej działalności to 2012 r. – Pierwszym zadaniem miałoby być opiniowanie propozycji budżetu.

(Źródło: PAP)