e-Podatki

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych 2011-02-01


Od dnia 20 stycznia 2011 r. obowiązują wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 12,5 proc., a stawka obniżona 9,38 proc. (wcześniej 12 proc. i 9 proc.).

Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, powiększonej o 2 pkt proc. Nie może być niższa niż 8 proc. W dniu 19 stycznia br. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Wynoszą one obecnie:

  • stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.

Właśnie w związku z tym wzrosły również odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę są naliczane np., gdy podatnik spóźnia się z zapłatą podatku w ustawowym terminie. Dodała, że odsetki obniżone (75 proc. stawki podstawowej) stosuje się, jeżeli podatnik sam złoży korektę deklaracji wraz z jej uzasadnieniem i w ciągu 7 dni zapłaci całość zaległości.

(Źródło: PAP)