e-Podatki

Czynny żal można złożyć również przez pełnomocnika 2011-01-25


Podatnik nie złożył zeznania podatkowego. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, chce skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czy może to zrobić przez pełnomocnika?

Podatnik może złożyć czynny żal na podstawie kodeksu karnego skarbowego za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie musi być ani adwokat, ani radca. Wystarczy, by była nim osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Instytucja tzw. czynnego żalu polega na zawiadomieniu właściwego organu o popełnieniu wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Składa się go w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Jak podkreśla ekspert Gazety Prawnej, Jakub Rychlik, Kodeks karny skarbowy nie nakłada na sprawcę obowiązku osobistego działania, ani nie ustanawia zakazu działania przez pełnomocnika. Czynny żal złożony przez pełnomocnika będzie więc skuteczny, jeśli pełnomocnictwo do jego złożenia będzie prawidłowo udzielone zarówno co do treści, formy, jak i osoby pełnomocnika.

(Źródło: Gazeta Prawna)