e-Podatki

O miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych należy powiadomić urząd 2011-01-25


W razie przekazania ksiąg rachunkowych do prowadzenia firmie zewnętrznej (lub zmiany tej firmy) należy powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 15 dni.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które przekazują prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych do biura, muszą poinformować o tym urząd skarbowy na druku NIP-2. W formularzu podaje się adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej jednostki. W razie zmiany miejsca przechowywania bieżącej dokumentacji konieczne jest dokonanie aktualizacji danych przy wykorzystaniu formularza NIP-2.

W ciągu 15 dni należy również powiadomić urząd skarbowy w razie przekazania dokumentacji księgowej do archiwizacji wyspecjalizowanej firmie. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnego powiadomienia.

(źródło: Gazeta Prawna)