e-Podatki

Nowy projekt reformy zmian systemu emerytalnego? 2011-01-25


Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, przedstawił nowy projekt ustawy zmieniającej system emerytalny jako korektę wcześniejszej propozycji, która ma na względzie długoterminowe bezpieczeństwo finansów publicznych. Zdaniem ministra projekt stwarza warunki do zmniejszenia skali emisji długu, utrzymania stabilności sytuacji fiskalnej oraz do dodatkowego oszczędzania na starość.
W projekcie przewidziano możliwość przesunięcia części składki emerytalnej na specjalne prowadzone przez ZUS subkonto, zmiany limitów inwestycyjnych OFE oraz polityki inwestycyjnych Funduszy. W roku 2011 i 2012 planowana jest wpłata 5 procent na subkonto w ZUS, a w części gotówkowej do OFE - 2,3 procent składki. W kolejnych latach nastąpi wzrost części gotówkowej, aż w roku 2017 do OFE trafi 3, 5 procent, a 3,8 procent na subkonto w ZUS.

Do 2022 r. limit inwestycyjny w OFE ma wynieść 62 procent (obecnie 40 proc.). W kolejnych latach będzie on rósł, docelowo do poziomu 95 procent.

Aby zachęcić do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, planuje się również wprowadzenie ulg podatkowych.

Indywidualne Konta Emerytalne pozostaną w takim samym kształcie jak obecnie. Przez pierwszy rok funkcjonowania będzie można transferować środki z nich do nowych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty na IKZE będą odliczane od podatku, również osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zgromadzone środki będą wypłacane od 65 roku życia w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet, z minimalnym okresem przekazywania składek przez 5 lat. Będą wypłacane albo jako dożywotnia emerytura albo jako renta w ratach przez 10 lat. Wypłaty nie będą obciążone podatkiem Belki. Będzie można dokonać wyboru między dzisiejszym IKE, IKZE oraz IKZE w OFE.

Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada również możliwość dziedziczenia kapitału zgromadzonego na subkoncie przez współmałżonków lub osoby wskazane.

(Bankier)