e-Podatki

Roczny PIT złóż przez Internet 2011-01-18


Ministerstwo Finansów zachęca do wysłania deklaracji podatkowej przez Internet. Jak podkreśla, to najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania rocznego. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły dotyczące rozliczenia w tej formie podatku dochodowego za 2010 rok.

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2010 r. oraz wniosek PIT-16 w 2011 r.

Aby wysłać deklaracje podatkowe i wniosek PIT-16 przez Internet należy:

 • mieć dostęp do Internetu,
 • przygotować takie dane jak: NIP, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2009 r. — zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.
Jak to zrobić? Należy:
 • wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i z zakładki Do pobrania pobrać aplikację e-Deklaracje lub pobrać właściwy formularz z zakładki Formularze,
 • wypełnić formularz,
 • podpisać druk, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2009 r.,
 • wysłać dokument,
 • pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia zeznania PIT w urzędzie skarbowym.

Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
W 2011 r. w tej formie możliwe jest złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1). To nowość w tym roku.

Dodatkowo, w 2011 r., bez podpisu kwalifikowanego, można złożyć korektę deklaracji:

 • za 2008 r.: PIT-37,
 • za 2009 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • za 2010 r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A.
Co ważne, w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

(źródło: broszura informacyjna Ministerstwa Finansów)