e-Podatki

Niższe odsetki dla dobrowolnie składających korektę 2011-01-18


Podatnik składający dobrowolnie korektę deklaracji zapłaci tylko 75 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Odsetki są naliczane od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik powinien dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego.

Od dnia 9 listopada 2010 r. obowiązuje zmieniony ustawą z 24 września 2010 r. art. 56 par. 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim stawka odsetek za zwłokę wynosi dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększonej o 2 punkty procentowe. Nie może być jednak niższa niż 8 proc. Od dnia 9 listopada 2010 r. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi więc 12 proc., a stawka obniżonych odsetek – 9 proc.

Podatnik, który sam ujawnią zaległość podatkową, zapłaci podatek z obniżoną stawką odsetek za zwłokę. Wynosi ona 75 proc. stawki podstawowej. Z uprawnienia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy złożyli korektę, np. po zawiadomieniu przez urząd skarbowy o zamiarze wszczęcia kontroli lub gdy błędy wykryli inspektorzy podczas kontroli, a nie sam podatnik. Jest jeszcze jeden warunek. Zaległy podatek należy zapłacić w całości nie później niż w ciągu siedmiu dni od złożenia korygowanej deklaracji.

(źródło: Gazeta Prawna)