e-Podatki

Pakiety medyczne zwolnione z VAT 2011-01-18


Pracownicze pakiety medyczne nadal będą zwolnione z podatku VAT. Poinformowała o tym PAP podczas konferencji prasowej w dniu 14 stycznia br. Magdalena Kobos - rzecznik Ministerstwa Finansów.

Z takiego stanowiska rządu zadowoleni są przedsiębiorcy. Jak podkreśla Rafał Iniewski, przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, nałożenie na pracodawców obowiązku naliczania VAT spowodowałoby bowiem, że zrezygnowaliby z tej formy wynagradzania pracowników.

Zdaniem Rady Podatkowej Lewiatana, zamieszanie związane z opodatkowania pakietów medycznych było wynikiem niewłaściwego przygotowania ostatniej nowelizacji ustawy o VAT. Interpretacja przepisu art. 8 ust. 2 mogła bowiem prowadzić do wniosku, że nieodpłatne przekazywanie pakietów na rzecz pracowników powinno być opodatkowane, mimo że samo ich nabycie jest od podatku zwolnione.

Jak podkreśla Rada Podatkowa, pakiety medyczne przekazywane pracownikom w ogóle nie powinny być opodatkowane. Zapewnianie pakietów medycznych jest obecnie bowiem standardem w stosunkach pracy. Nałożenie na pracodawców obowiązku naliczania VAT mogłoby spowodować zrezygnowanie ze stosowania tej formy pozapłacowych świadczeń.

To jeszcze nie wszystkie problemy dotyczące opodatkowania usług medycznych, które jak najszybciej powinny być rozwiązane przez Ministerstwo Finansów. Według Rafała Iniewskiego z Rady Podatkowej PKPP Lewiatan do najpilniejszych należy jeszcze kwestia opodatkowania usług medycznych nieświadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej (usługi pielęgniarskie, opieka salowa, wewnętrzny transport chorych), które od nowego roku zostały opodatkowane stawką 23 proc.
(źródło: PKPP Lewiatan)