e-Podatki

Inwentaryzacja do 15 stycznia 2011-01-11


Inwentaryzację należy zakończyć do 15 stycznia. Po jej zakończeniu dokonuje się rozliczenia ujawnionych różnic – najpóźniej do 25 marca.

Do 14 dni od sporządzenia inwentaryzacji organy podatkowe mogą dokonać kontroli. Jeśli stwierdzą one nieprawidłowości, mogą nałożyć karę za nierzetelne sporządzenie inwentaryzacji. Jej wysokość zależy jest od wartości inwentaryzowanego majątku.

Po zakończeniu inwentaryzacji dokonuje się rozliczenia ujawnionych różnic. Rozliczenie nastąpuje w księgach 2010 roku. I chociaż termin rozliczenia wyników inwentaryzacji nie jest określony w ustawie o rachunkowości, prace należy przeprowadzić tak, aby rozliczenie nastąpiło przed terminem sporządzenia zestawienia obrotów i sald, a to zkolei w terminie umożliwiającym przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Jak wynika z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości na wykonanie tej czynności spółki mają czas do 85. dnia po dniu bilansowym. Firmy, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą to więc zrobić do 25 marca.

(źródło: Gazeta Prawna)