e-Podatki

Potwierdzenie numeru NIP pracownika 2011-01-11


Czy pracodawca może w urzędzie skarbowym potwierdzić NIP pracownika? Tak. A jeśli płatnik nie zna tego numeru? Czy urząd skarbowy udzieli mu informacji w tym zakresie?
Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych. Wynika to z art. 13 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego powinien potwierdzić fakt nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Z takim wnioskiem może wystąpić zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak również inna osoba, mająca interes prawny w złożeniu wniosku, a więc i pracodawca. Składa wówczas w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika NIP-5.

Potwierdza to również pismo Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP2/443-221/07-2/ISN). Wynika z niego, że na wniosek płatnika naczelnik urzędu skarbowego nie może udzielić informacji dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP) innego podatnika. Jest jednak zobowiązany potwierdzić fakt nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje.

(źródło: Gazeta Prawna)