e-Podatki

Rozporządzenie ws. PKPiR zgodne z nową klasyfikacją PKWiU 2011-01-03


W Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jego celem było dostosowanie rozporządzenia dot. PKPiR do nowej klasyfikacji PKWiU oraz do obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Konsekwencją konieczności dostosowania rozporządzenia do nowej klasyfikacji PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) były zmiany w § 14. Zmiany te mają charakter techniczny.

Zmieniono też ust. 15 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Zmiana polega na odesłaniu do właściwych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określających wartość sprzedaży warunkującej zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług, bez wskazania wysokości kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

(źródło: podatki.biz)