e-Podatki

Struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia za 2010 r. i 2011 r. 2011-01-03


Struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia za 2010 r. i 2011 r. są dostępne bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów: dział e-Deklaracje. Tak informuje Ministerstwo Finansów.

Deklaracje zgodne z opublikowanymi strukturami będzie można przesyłać między innymi poprzez interaktywne formularze oraz przy użyciu aplikacji desktopowej po ich udostępnieniu na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. O terminie rozpoczęcia ich przyjmowania Ministerstwo Finansów powiadomi w odrębnym komunikacie.

Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl znajdują się również szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że struktury ww. dokumentów będą dodatkowo sukcesywnie umieszczane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Ta forma usługi będzie jednak wymagała dostosowania obecnych aplikacji dostawców zewnętrznych, korzystających z usługi e-Deklaracje.

(źródło: mf.gov.pl)