e-Podatki

Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w 2011 r. 2011-01-03


Od dnia 1 stycznia 2011 r. kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł. Limit obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług określono w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666).

Na mocy ww. ustawy w 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego będą mogli skorzystać (oprócz podatników, którzy nie przekroczyli w 2010 r. "starego" limitu – 100.000 zł) również podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Ze zwolnienia mogą również skorzystać podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. w razie przekroczenia w 2010 r. "starego" limitu obrotu, ale nie przekroczenia "nowego" limitu obrotu (w obu wskazanych przypadkach) jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.
Spełnienie tego warunku pozwala na korzystanie ze zwolnienia od 1 stycznia 2011 r.

Natomiast podatnicy VAT czynni (niekorzystający w roku 2010 ze zwolnienia podmiotowego), którzy w 2011 r. spełnią warunki do skorzystania ze zwolnienia - ale nie zamierzają z tej możliwości skorzystać -nie muszą ponownie rezygnować ze zwolnienia.

(źródło: Komunikat Izby Skarbowej w Warszawie)