e-Podatki

Większa elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących 2011-01-03


Większą elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących przewiduje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. i weszło w życie 1 stycznia 2011 r. w związku z podwyżką stawek podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie to zmienia sztywne przyporządkowanie stawek podatkowych do oznaczeń literowych A–G, którymi na paragonach i raportach drukowanych przez kasy rejestrujące oznaczane są tzw. grupy podatkowe (np. asortyment towarów, usług objętych stawką 22%). Utrzymano tylko (z pewnymi ograniczeniami) przyporządkowanie stawki podstawowej do oznaczenia literowego A. W miejsce stawki podstawowej może być wprowadzona inna stawka, dlatego w § 1 pkt 1 dokładniej zdefiniowano pojęcie stawki podstawowej, która ma być przyporządkowana ww. oznaczeniu literowemu A (w latach 2011–2013 jest to stawka 23%).

Dla starszych typów kas, których program działania przewiduje mniejszą niż siedem liczbę grup podatkowych oraz w okresie 5. miesięcy po zmianie stawek dla wszystkich typów kas dopuszczono zastosowanie w zasadzie dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym.


(źródło: mofnet.gov.pl)