e-Podatki

Polski system podatkowy nadal zbyt skomplikowany 2010-12-14


Polscy przedsiębiorcy nadal uważają system podatkowy za nazbyt skomplikowany, poddawany zbyt dużej liczbie zmian oraz w pewnym sensie zagmatwany, co powoduje brak jednej, pewnej interpretacji.

Nie sprzyja to podejmowaniu długofalowych decyzji ekonomicznych. Przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają natomiast m.in. funkcjonowanie Krajowej Informacji Podatkowej czy też stworzenie urzędów dla „dużych podatników”. Przedsiębiorcy liczą na poprawę stanu wiedzy kadry urzędniczej i wprowadzenie czytelnych procedur działania administracji państwowej. Tak wynika z opublikowanych przez Deloitte wyników badania opinii przedsiębiorców na temat polskiego systemu podatkowego. Badania przeprowadzono w okresie marzec–wrzesień 2010 r. za pomocą kwestionariusza on-line lub rozmów bezpośrednich. W badaniu wzięło udział 250 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw na stanowisku dyrektora finansowego, generalnego, głównego księgowego lub dyrektora ds. podatków (około 90 proc. z nich było zaangażowanych w kwestie podatkowe w firmie w zakresie średnim lub dużym).
Partnerem badania była Dziennik Gazeta Prawna.

70 proc. badanych określiło regulacje CIT za bardzo skomplikowane, blisko 60 proc. ankietowanych podobnie oceniło regulacje PIT i VAT. Zdaniem Moniki Wachowiec, menedżera działu doradztwa podatkowego Deloitte: „najprawdopodobniej wpłynęły na to częste zmiany w prawie. W ciągu ostatnich 10 lat ustawa o CIT zmieniała się 60 razy, podobnie z ustawą o VAT. Ponad 34 proc. badanych podatników, będąc na miejscu Ministra Finansów, wprowadziłoby poważne ograniczenie możliwości wprowadzania zmian legislacyjnych. Co więcej, w przypadku podatku VAT negatywna ocena może się wiązać z brakiem zgodności z dyrektywami unijnymi. Na gruncie PIT bolączką są zmiany podejścia w praktyce organów. Przykładowo, podejście organów w kwestii opodatkowania pakietów medycznych od lat nie jest jednolite“. Przedsiębiorcy obawiają się też podniesienia stawek podatkowych – 43 proc. podatku VAT i 29 proc. podatku CIT. Za najbardziej uciążliwe uznano wymóg przygotowywania dokumentacji z zakresu cen transferowych (61 proc.), który muszą przedstawiać przedsiębiorstwa dokonujące transakcji powyżej 20 tysięcy euro rocznie.

Pozytywnie oceniane są relacje podatników z urzędami. Ponad 90 proc. uznało je za bardzo dobre lub dobre. Jako przykłady dobrych działań podawano stworzenie Krajowej Informacji Podatkowej oraz funkcjonowanie „dużych” urzędów skarbowych. Nie zabrakło jednak opinii przypominających o niedostatecznej wiedzy urzędników, a przede wszystkim braku jednolitego stanowiska i wydawaniu sprzecznych opinii.

Najczęstszym powodem przeprowadzenia kontroli skarbowej jest złożenie wniosku o zwrot podatku VAT. Tylko 14 proc. ankietowanych nie miało w swej firmie kontroli podatkowej w ciągu ostatnich 3 lat, a aż 47 proc. było kontrolowanych kilkukrotnie.

(źródło: deloitte.com)