e-Podatki

Nowe e-deklaracje dla podatników w 2011 r. 2010-12-14


Od 2011 r. będzie można złożyć bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego kolejne deklaracje podatkowe.

Zgodnie z opublikowanym dnia 13 października br. projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów od 2011 r. bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego będzie można złożyć cztery kolejne deklaracje: PIT–16, PIT–16a, PIT–19a i PIT–28.

Formularz PIT–16 to wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. PIT-16a jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz PIT-19a to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. Formularz PIT-28 to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu przesyłanie deklaracji i podań bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu skierowane było najpierw do podatników składających zeznania roczne PIT-37 za 2008 rok, w tym dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem. „Jak wskazuje raport z dnia 4 maja 2009 r. 1, mimo stosunkowo krótkiego czasu nowa usługa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 89 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną. Około 77 tys. zeznań złożono bez podpisu kwalifikowanego, a tylko ok. 1.5 tys. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 2010 r. bez konieczności stosowania bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zostało złożonych 299 tys. zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Z powyższych danych wynika, że wzrasta zainteresowanie podatników tą formą składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego jest zasadne rozszerzenie usługi o kolejne rodzaje zeznań.“

(źródło: mofnet.gov.pl)