e-Podatki

E-PIT małżonków za 2010 rok bez upoważnienia 2010-12-14


Wprowadzono uproszczone procedury dla małżonków rozliczających się przez internet. Rozliczając się w formie elektronicznej za 2010 r., nie będą musieli składać upoważnienia na piśmie do podpisywania wspólnego zeznania rocznego UPL-1.

Uprości to przesyłanie e-PIT za 2010 r. W rozliczeniu za 2009 r. jeden z małżonków musiał upoważnić drugiego, aby ten podpisał wspólne zeznanie roczne e-PIT i przesłał je do urzędu skarbowego. Takie upoważnienie należało złożyć na papierowym formularzu UPL-1. Cała procedura zniechęcała do rozliczania się w formie elektronicznej. W rozliczeniu za 2010 r. małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie bez dodatkowego upoważnienia oraz bez e-podpisu.
Ma to spowodować zwiększenie zainteresowania wspólnym rozliczeniem przez internet. Za 2009 r. w ten sposób rozliczyło się ponad 36 tys. małżeństw (ponad 28 tys. stanowiły formularze PIT-37, a prawie 7,5 tys. formularze PIT-36).

Małżeństwa, które rozliczając się za 2009 r., złożyły już formularz UPL-1, będą mogły bez dodatkowych wymogów rozliczyć się elektronicznie również za 2010 r. Takie upoważnienie do podpisywania e-deklaracji (UPL-1) wystarczyło złożyć raz i miało ono zachować moc wiążącą w kolejnych latach.


(źródło: Gazeta Prawna)